سمینار ضد بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی


زمان: یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ لغایت ۱۲

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت وحسابداری، تالار الزهرا(س)

ارائه ی دکترین ضدبازاریابی در سالن همایش دانشکده ی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران توسط اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی در جهان با حضور اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر حمیدی زاده و علایی ودانشجویان دوره کارشناسی ارشد دکترای مدیریت.