مزایایی شرکت و ثبت نام در کنفرانس

  1- بارگذاری مجموعه مقالات پذیرش گردیده در روی وب سایت پس از برگزاری کنفرانس

  2- امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیرحضوری

  3- حضور مسئولین کنفرانس در موعد برگزاری

  4- شرکت در کارگاه های آموزشی

  5- صدور گواهینامه پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان

  6- داوری و ارائه گواهی پذیرش زودهنگام

  7- درج مجموعه مقالات در لوح فشرده

  10- حضور و سخنرانی اساتید برتر در هنگام برگزاری کنفرانس

  11- نمایه سازی مجموعه مقالات پذیرش شده در پایگاه سیویلیکا

  12- نمایه سازی مجموعه مقالات پذیرش شده در پایگاه confpaper

  14- نمایه سازی مجموعه مقالات پذیرش شده در پایگاه TPBin

  15- نمایه سازی مجموعه مقالات پذیرش شده در پایگاه استنادی علمی ایرانیان

  16- برگزاری مناظره علمی