محل برگذاری

  • مشهد،خیابان دانشگاه،نبش دانشگاه 18 ،ساختمان ساسان ، واحد 202