برگزاری بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


اگر تمام #زمین به شما تعلق داشت چه می کردید؟ #سهم هر فرد از تمام زمین برابر با #همزیستی کامل با همه انواع و برخورداری از#آزادی ،#آرامش و #رفاه در #زندگی است.
#منشا_تمام_جنگ ها_و_جنایات_بشر #آزطلبی است .رویه ای که مبنای #آموزه_های_غلط و #گزافه_گویی_های #بازاریابی است.
#دکترین_ضدبازاریابی نوید بخش پایان دوران #پیش_نویسی و #پیشداوری است.
فرازی از سخنرانی #اسرافیل_شیرازی #ارایه_دهنده_دکترین_ضدبازاریابی در  #بیست_و_چهارمین_سمینار_بین_المللی_ضدبازاریابی در شهر زیبای  #ایروان_ارمنستان از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ برگزار شد.

دبیرخانه کنفرانس مراتب قدردانی و سپاس را از پذیرایی گرم و مردم دوست داشتنی ارمنستان اعلام می نماید.