تمدیدزمان رویداد


باتوجه به اینکه محل برگزاری رویداد در خارج از کشور می باشد و در حال حاضر وضعیت منطقه بر اثر جنگ اسراییل و حماس ناامن و بحرانی است .  بنا بر تصمیم شورای سیاست گذاری رویدادد و جهت اجتناب از سفرهای غیرضروری تاریخ برگزاری کنفرانس به بیستم اسفندماه ۱۴۰۲ تغییر یافت.