بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


بیست و چهارمین سمینار ضد بازاریابی با سخنرانی اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی ، 25 آبان ماه 1402 مصادف با 16 نوابر 2023 درباکو آذربایجان برگزار می گردد.  علاقه مندان به حضور در رویداد میتوانند از طریق همین سایت جهت ثبت نام اقدام نمایند