بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در 25 تیرماه 1401 طبق اعلام قبلی دبیرخانه کنفرانس

در محل سالن رویدادهای بین المللی دانشکده مدیریت دانشگاه جورجیا در تفلیس برگزار شد.

در این کنفرانس که از ساعت 10 به وقت محلی اغاز گردید اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی ضمن ایراد سخنرانی درباره ی مبانی ضدبازاریابی و نسبت آموزه های بازاریابی با مصائب و مشکلات امروز زندگی بشر به بحث و تبادل نظر با اندیشمندان و حاضران در جلسه و وبینار پرداخت.

در ادامه مناظره ی علمی با پروفسور بهمن مقیمی استاد دانشگاه جورجیا صورت گرفت که از طرف مخاطبان با استقبال شایانی همراه شد.

دبیرخانه بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی ضمن سپاس و قدردانی از مدیریت محترم دانشگاه جورجیا مراتب امتنان و سپاس ویژه ی خود را از جناب آقای دکتر مقیمی بواسطه س میزبانی و پذیرایی فوق العاده از مدوعوین رویداد اعلام میدارد.