دکترین ضدبازاریابی در دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی


آنتی مارکتینگ در دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی

برندسالاری_اقتصاد مقاومتی

مدرنیزاسیون غربی_بازی نشانه ها

زمان

پنجشنبه 29 مهرماه

مکان

تهران، دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی