سمینار ضدبازاریابی دانشگاه شهید بهشتی


Anti marketing seminar

سمینار ضد بازاریابی

با سخنرانی اسرافیل شیرازی

یکشنبه نوزدهم مهرماه ساعت ۱۱

در تالار الزهرا دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد