دومین سمپوزیوم علمی بین المللی


کالج بین المللی ابن سینا برگزار می کند:

دومین سمپوزیوم علمی بین المللی حول محور هوش مصنوعی، بیمه و گردشگری، فرصت ها و تهدیدها با سخنرانی جناب آقای اسرافیل شیرازی _ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ، جناب آقای دکتر پدرام موسوی_ارائه دهنده دکترین اقتصاد جبران و جناب آقای مصطفی اکر_ کارآفرین و استراتژیست گردشگری، جناب آقای محمدعلی ترک اوگلو_تحلیلگر بیمه و  جناب آقای گوون آکایا_ استراتژیست بیمه بصورت حضوری و مجازی در ترکیه (استانبول)برگزار میگردد. لازم به ذکر است برای کلیه شرکت کنندگان متقاضی گواهینامه با استاندارد یورو 5 اروپا از کالج بین المللی ابن سینا گرجستان صادر خواهد شد.

تاریخ سمپوزیوم : 16 خردادماه 1403 ساعت 10:00

جهت ثبت نام و حضور در رویداد با دبیرخانه تماس حاصل نمایید

تلفن تماس: 02166928381 , 09129281884