تمدید زمان بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی


دبیرخانه بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی به اطلاع می رساند ،طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای سیاستگذاری ،زمان رویداد تغییر یافته و بشرح تارنمای سایت ، بیست و پنج خردادماه  1403 در کشور ارمنستان برگزار خواهد شد.