سمینار ضدبازاریابی در ترکیه


بیستمین سمینار ضد بازاریابی

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشکده اقتصاد دانشگاه استانبول با سخنرانی اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی در جهان با عنوان نشانه های غلط روانه بازار نکنیم با حضور اساتید و دانشجویان مدعو برگزار گردید.